Oświadczenie o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych, jest firma:

UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH
Karlstr. 41
D-88045 Friedrichshafen

Tel: 00800 31 999 666
E-Mail: support.pl@unionright.com
www.unionright.com

2. Nazwisko i adres administratora do spraw ochrony danych osobowych

Administratorem ds. ochrony danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

Jochen Westland
(Partner i dyrektor zarządzająca)
Karlstr. 41
D-88045 Friedrichshafen

3. Pobieranie i zapisywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystywania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej
Po wejściu na naszą stronę internetową przeglądarki wykorzystywane do wywołania strony na urządzeniu końcowym użytkownika automatycznie przesyłają dane do serwera naszej witryny. Dane te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika.

Następujące dane będą przy tym pobierane bez ingerencji użytkownika i zapisywane aż do ich skasowania: adres IP komputera wysyłającego zapytanie, data i godzina wejścia na stronę, nazwa i adres URL wywołanego pliku, strona internetowa, z której doszło do wejścia (adres URL polecającego), wykorzystana przeglądarka, a także ewentualnie system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika.

Wymienione powyżej dane są przez nas przetwarzane w następujących celach: Dla zagwarantowania niezakłóconego połączenia ze stroną internetową, zapewnienia wygodnego korzystania z naszej witryny internetowej, oceny bezpieczeństwa systemu i jego stabilności, a także do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną dla kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów pobierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat użytkownika.

b) Przy rejestracji do naszego newslettera
Jeżeli zgodnie z art. 6 pkt 1 zd. 1 lit. a RODO użytkownik wyraźnie udzielił na to swojej zgody, używamy jego adresu e-mail do regularnego przesyłania mu naszego newslettera. Do odbioru newslettera wystarczy podanie adresu e-mail. Anulowanie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na końcu każdego newslettera. Można również wysłać prośbę o anulowanie subskrypcji na podane powyżej adresy kontaktowe, przez e-mail, telefaks lub drogą pocztową.

c) Korzystając z naszego formularza kontaktowego
W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na witrynie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto przesłał zapytanie i mogli odpowiednio na nie odpowiedzieć. Dobrowolnie można także podać więcej informacji.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu przetwarzania wniosku złożonego przez użytkownika.

4. Przekazywanie danych stronom trzecim

Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Udostępniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy: użytkownik zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO udzielił swojej wyraźnej zgody, przekazanie danych jest konieczne zgodnie z art. 6 pkt 1 zd. 1 lit. f RODO do wnoszenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik posiada zasadny i podlegający ochronie interes w nieujawnianiu danych, w przypadku, gdy ujawnienie zgodnie z art. 6 pkt 1 zd. 1 lit. c RODO jest wymagane przez przepisy prawne, a także w przypadku, gdy jest to dopuszczalne prawnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO konieczne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

5. Pliki cookies

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Są to pliki, które przeglądarka użytkownika automatycznie zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Pliki cookie służą do zapisywania danych dotyczących wizyty użytkownika na witrynie internetowej, jak również do zapamiętywania i do gromadzenia statystyk, ulepszania i zagwarantowania pracy naszej witryny internetowej.

Podstawą prawną jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Tymczasowe pliki cookies są kasowane po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, aby na jego komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookies lub zawsze pojawiała się informacja przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej.

6. Narzędzia analityczne

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Analytics, serwisu analityki internetowej korporacji Google (https://www.google.de/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google“). W związku z tym tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookies (patrz punkt 4). Dane stworzone za pośrednictwem pliku cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej, jak np. typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL polecającego (wcześniej odwiedzonej strony internetowej), nazwa hosta komputera użytkownika odwiedzającego witrynę (adres IP), czas wysłania zapytania przez serwer, są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Te dane są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na witrynie internetowej, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu w celu przeprowadzania badań rynkowych i odpowiedniego kształtowania niniejszej witryny internetowej. Dane te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli będą tego wymagały przepisy prawne lub jeżeli strony trzecie będą przetwarzały te dane na wniosek użytkownika.

Adres IP użytkownika nie będzie w żadnym przypadku wykorzystywany łącznie z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane, dzięki czemu nie jest możliwe przypisanie ich do konkretnych użytkowników (IPMasking). Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie, wykonując odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że dokonanie takich ustawień może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji tej witryny w ich pełnym wymiarze.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując rozszerzenie do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Więcej informacji na temat ochrony prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Podczas korzystania z usługi Google Adwords Conversion Tracking na urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie, pod warunkiem, że wszedł on na tę witrynę za pośrednictwem reklamy Google. Plik ten służy do analizy i statystycznej oceny korzystania przez użytkownika z witryny internetowej. Taki plik cookie jest ważny przez 30 dni. Ponadto plik ten nie jest używany do osobistej identyfikacji użytkownika, a do obserwacji, czy użytkownik dotarł na witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Użytkownik może zapobiec takiemu wykorzystywaniu pliku cookie, odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej i uniemożliwiając zapis tego typu plików cookies.

7. Wtyczki mediów społecznościowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO wtyczki, odnośniki i przyciski prowadzące do witryn internetowych mediów społecznościowych są wykorzystywane w celach reklamowych oraz informacyjnych. Na skutek integracji tego typu elementów podczas odwiedzania naszej witryny internetowej przesyłane są dane do odpowiednich dostawców usług sieci społecznościowych, ewentualnie również do krajów trzecich. Dane te są zapisywane i przetwarzane przez dostawców usług, a konkretnie dostawca jest dzięki nim w stanie rozpoznać wywołanie przez użytkownika naszych stron internetowych, pod warunkiem, że użytkownik jest jednocześnie zalogowany na witrynie w mediach społecznościowych.

Również wtedy, gdy użytkownik „udostępnia” lub w inny sposób oznacza/przekazuje („lubi”) w mediach społecznościowych wpisy z naszej witryny internetowej, jest to przesyłane dostawcy usług społecznościowych i przez niego zapisywane, ewentualnie również w profilu użytkownika. Sieci społecznościowe wykorzystują takie dane w celach biznesowych, marketingowych, reklamowych i innych, a w szczególności do zakładania i tworzenia profili o użytkowniku i dostarczania spersonalizowanych reklam.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu zapewnienia ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) na Facebooku.

 

8. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo:

zgodnie z art. 15 RODO do zażądania udostępnienia mu informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności użytkownik może zażądać wydania bardziej konkretnych informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną w przyszłości ujawnione, planowanego czasu przechowywania, istnieniu prawa do skorygowania, anulowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu swoich danych, jeżeli nie zostały one pobrane przez nas, jak również istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, a także użytkownik może wymagać podania szczegółów dotyczących wymienionych kwestii;

zgodnie z art. 16 RODO do zażądania natychmiastowego dokonania korekty nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

zgodnie z art. 17 RODO do zażądania skasowania jego danych osobowych, które są przez nas przechowywane, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne w celu zagwarantowania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

zgodnie z art. 18 RODO do zażądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli poprawność tych danych jest kwestionowana przez użytkownika, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, użytkownik jednak nie życzy sobie skasowania danych, a my już ich nie potrzebujemy, użytkownik potrzebuje ich jednak do wnoszenia, realizowania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO sprzeciwił się ich przetwarzaniu;

zgodnie z art. 20 RODO do wymagania od nas przedłożenia mu swoich danych osobowych, które zostały nam dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie lub do ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie;

zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do wycofania w dowolnym momencie swojej wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. W efekcie tego nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które było możliwe na mocy zgody udzielonej wcześniej przez użytkownika, a także użytkownik ma możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły użytkownik może zgodnie z art. 21 RODO wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego znajdującego się w jego miejscu zamieszkania lub miejscu pracy lub miejscowości, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy, jeśli są ku temu wystarczające powody, które wynikają ze szczególnej sytuacji użytkownika lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko środkom reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez konieczności zaistnienia wyjątkowej sytuacji. Użytkownik ma możliwość wniesienia swojego sprzeciwu drogą telefoniczną, przez e-mail, telefaksem lub poprzez nieformalne pismo wysłane pocztą na adres podany na początku niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

9. Bezpieczeństwo danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych, przesyłanie treści na naszych stronach internetowych odbywa się w sposób zaszyfrowany metodą SSL i odpowiednio do aktualnego poziomu technologicznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, zarówno my, jak i usługodawcy, z którymi zawarto umowy, podejmujemy(-ą) odpowiednie środki zgodnie z aktualnym poziomem technologii, szczególnie w celu ograniczenia dostępu do danych, do ochrony danych przed ich modyfikacją lub utratą, a także do zapewnienia ich poufności w sposób odpowiedni do aktualnego poziomu technologii.

10. Aktualny stan i aktualizacja niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało ostatnio zaktualizowane dnia 25.05.2018. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Oświadczenia o ochronie danych osobowych we właściwym czasie, w celu jego poprawy i/lub dopasowania do nowych warunków.