Declarație privind protecția datelor conform RGPD

1. Numele și adresa responsabilului cu prelucrarea

Responsabilul în sensul Regulamentului general pentru protecția datelor, a altor legi de protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene, și a altor dispoziții cu un caracter de legislație privind protecția datelor, este firma:

UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH
Karlstr. 41
D-88045 Friedrichshafen

Tel: 00800 31 999 666
E-Mail: support.ro@unionright.com
www.unionright.com

2. Numele și adresa persoanei însărcinate cu protecția datelor

Persoana însărcinată cu protecția datelor din partea firmei responsabile cu prelucrarea este:

Jochen Westland
(Asociat executiv)
Karlstr. 41
D-88045 Friedrichshafen

3. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal, respectiv natura și scopul utilizării acestora

a) În cazul vizitării site-ului
La solicitarea site-ului nostru, se trimit în mod automat informații de către browser-ul utilizat pe dispozitivul Dvs. terminal către serverul site-ului nostru web. Aceste informații se stochează temporar într-un așa-numit fișier jurnal.

Următoarele informații se vor colecta și se vor stoca fără implicarea Dvs. până la ștergerea automată: adresa IP a calculatorului solicitant, data și ora accesării, numele și adresa URL a datelor solicitate, site-ul web de la care s-a efectuat accesul (referrer-URL), browser-ul folosit și, după caz, sistemul de operare al calculatorului Dvs. precum și numele furnizorului Dvs. de acces la internet.

Datele amintite sunt prelucrate de noi în următoarele scopuri: asigurarea unei conexiuni fără întreruperi pentru site-ul web, asigurarea folosirii confortabile a site-ului nostru web, evaluarea siguranței și a stabilității sistemului, precum și alte scopuri administrative.

Temeiul juridic al prelucrării datelor este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f al RGPD. Interesul nostru legitim decurge din scopurile enumerate pentru colectarea datelor. În niciun caz nu folosim datele colectate în scopul de a deduce informații privitoare la persoana Dvs.

b) În cazul înregistrării pentru buletinul nostru informativ
În măsura în care v-ați exprimat acordul explicit în sensul art. 6 alin. 1 p. 1 lit. al RGPD, utilizăm adresa Dvs. de e-mail pentru a Vă trimite cu regularitate buletinul nostru informativ. Pentru primirea buletinului informativ este suficientă introducerea unei adrese de e-mail. Anularea înregistrării este posibilă oricând, ca de exemplu printr-un link aflat la finalul fiecărui buletin informativ. Alternativ, în mod firesc, ne puteți oricând semnala dorința Dvs. de a Vă anula înregistrarea inclusiv prin folosirea datelor de contact mai sus amintite, prin e-mail, fax sau poștă.

c) În cazul utilizării formularului nostru de contact
În cazul unor întrebări de orice fel, vă oferim posibilitatea să luați contactul cu noi printr-un formular pregătit pe site-ul web. Prin acesta, se va solicita introducerea unei adrese valabile de e-mail, ca să aflăm de la cine provine solicitarea și pentru a putea răspunde la aceasta. Datele suplimentare pot fi introduse în mod voluntar.

Prelucrarea datelor cu scopul întrării în contact cu noi se bazează pe art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a a RGPD, pe baza acordului Dvs. exprimat de liberă alegere. Datele cu caracter personal colectate de noi în vederea utilizării formularului de contact se vor șterge automat după soluționarea solicitării lansate de Dvs.

4. Transmiterea datelor

Nu are loc nicio transmitere a datelor Dvs. personale către terți cu scopuri diferite decât cele stipulate mai jos. Predăm datele Dvs. terților dacă: v-ați exprimat explicit acordul conform art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a RGPD pentru predare, dacă predarea este necesară conform art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f al RGPD pentru invocarea, efectuarea sau apărarea unor drepturi legale și nu există motiv pentru a presupune că Dvs. aveți un interes major legitim pentru ca datele Dvs. să nu fie predate, în cazul în care există o obligație legală pentru predare conform art. 6 alin. 1 p. 1 lit. c al RGPD, precum și dacă acest lucru este legal permis și necesar pentru derularea relațiilor contractuale cu Dvs. conform art. 6 alin. 1 p. 1 lit. b al RGPD.

5. Modulele cookie

Pentru operarea site-ului web folosim module cookie. Acestea sunt date pe care browser-ul Dvs. le stochează pe dispozitivul Dvs. terminal. Ele servesc la stocarea datelor privitoare la vizita Dvs. și pentru recunoaștere cu ocazia altor vizite, precum și pentru măsurarea statistică, îmbunătățirea și asigurarea operării site-ului nostru web.

Temeiul juridic pentru aceasta este § 6 alin. 1 lit. f al RGPD. După părăsirea site-ului web, modulele temporare cookie se șterg. Majoritatea browserelor acceptă module cookie în mod automat. Totuși, puteți să Vă configurați browser-ul astfel, încât să nu se stocheze deloc module cookie pe calculatorul Dvs., sau să apară întotdeauna o avertizare înainte ca un nou modul cookie să fie instalat. Dezactivarea integrală a modulelor cookie poate, în schimb, duce la situația de a nu putea folosi toate funcțiile site-ului nostru web.

6. Instrumente de analiză

Pe site-ul nostru web folosim serviciul de analiză a site-urilor web de la Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (https://www.google.de/intl/ro/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; în cele ce urmează, „Google“). În acest context, se creează profile de utilizare pseudonimizate și se folosesc module cookie (vezi punctul 4). Informațiile create de modulul cookie în cursul folosirii acestui site web de către Dvs., precum tipul/versiunea browser-ului, sistemul de operare, adresa referrer-URL (pagina anterior vizitată), numele hostului calculatorului accesant (adresa IP), ora solicitării de server se transferă pe un server al Google din SUA și se stochează acolo.

Informațiile se folosesc pentru  evaluarea folosirii site-ului web, pentru alcătuirea unor rapoarte cu privire la activitățile pe site și pentru furnizarea altor servicii legate de folosirea site-ului web și a internetului cu scopuri de analiză de piață și alcătuirea conformă cu necesitățile a acestor pagini web. Aceste informații se transmit de asemenea terților, după caz, în măsura în care acest lucru este prevăzut legal sau în măsura în care terții sunt însărcinați să prelucreze aceste date.

Adresa Dvs. IP nu va fi combinată în niciun caz cu alte date de către Google. Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât nu este posibilă corelarea lor (IPMasking). Puteți să împiedicați instalarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a browser-ului Dvs.; noi totuși semnalăm, că în acest caz eventual nu toate funcțiile acestui site web vor putea fi folosite pe deplin.

Pe lângă aceasta, puteți împiedica colectarea datelor produse de modulele cookie referitoare la folosirea de către Dvs. a site-ului web (inclusiv adresa Dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google dacă descărcați și instalați o extensie de browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro).

Puteți găsi mai multe informații privitoare la protecția datelor în contextul Google Analytics, de exemplu, pe pagina de ajutor Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro).

La folosirea serviciului Google Adwords Conversion Tracking, în măsura în care ajungeți la un anunț Google pe această pagină, se descarcă un modul cookie pe dispozitivul Dvs. Acesta servește pentru analiza și evaluarea statistică a folosirii acestei pagini web. Modulul cookie este valabil 30 de zile. Nu se efectuează identificarea persoanei, doar se stabilește dacă utilizatorul a ajuns deja la locul pe pagină unde este afișată o reclamă de la Google.

Puteți împiedica această utilizare prin refuzarea descărcării respectivelor module cookie în setările browserului Dvs.

7. Plug-in-uri la rețele de socializare

Pe baza art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f al RGPD se încorporează plug-in-uri, linkuri și butoane spre site-uri media de socializare cu scop de reclamă și de informare. Prin încorporarea acestor elemente se transmit date furnizorului respectiv de media de socializare prin apelarea paginii noastre, în unele cazuri inclusiv în state terțe. Aceste date se stochează și se procesează de către furnizori; în special, un furnizor poate recunoaște vizita făcută site-ului nostru, în măsura în care sunteți logat/ă la furnizorul de media de socializare în mod simultan.

Chiar și atunci, când „partajați” sau dați mai departe într-un alt fel („Like”) conținuturi ale paginii noastre pe rețeaua de socializare, acest lucru este transmis furnizorului și stocat de acesta, eventual chiar aferent profilului Dvs. de utilizator. Rețelele de socializare folosesc aceste date în scopuri de afaceri, marketing, reclame sau alte scopuri, între acestea în special pentru întocmirea și crearea unor profile cu privire la Dvs. și pentru pregătirea unor reclame personalizate.

Pentru scopul și anvergura colectării datelor și procesarea, respectiv folosirea datelor de către Facebook, precum și drepturile Dvs. în acest context și posibilitățile de setare pentru protecția sferei Dvs. private, vă rugăm să accesați declarația de protecția datelor a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

8. Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul,

conform art. 15 RGPD, să solicitați să fiți informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de noi. Puteți în special solicita informații cu privire la scopurile de prelucrare, la categoria datelor cu caracter personal, la categoria destinatarilor către care se dezvăluie sau se vor dezvălui datele Dvs., la durata plănuită a stocării, la existența dreptului la corectare, ștergere, limitare sau refuzare a prelucrării, la existența dreptului la contestare, la proveniența datelor Dvs., în măsura în care acestea nu au fost colectate de noi, precum și privitor la existența unui sistem decizional automatizat, inclusiv profiling, și, după caz, la informații relevante privitoare la detaliile acestora;

conform art. 16 RGPD,  să solicitați corectarea în caz de eroare, respectiv completarea imediată a datelor Dvs. cu caracter personal stocate la noi;

conform art. 17 RGPD, să solicitați ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal stocate la noi, în măsura în care prelucrarea nu este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare a opiniei și la informație, pentru îndeplinirea unei obligații legale, pe baza interesului public sau pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;

conform art. 18 RGPD, să solicitați limitarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, în măsura în care corectitudinea datelor este contestată de Dvs., dacă prelucrarea nu este în conformitate cu drepturile legale, dar Dvs. refuzați ștergerea acestora, și noi nu mai necesităm aceste date, dar Dvs. aveți nevoie de acestea pentru invocarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau ați depus o opunere la prelucrare conform art. 21 RGPD;

conform art. 20 RGPD, să primiți datele Dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual, și citibil de către calculator, sau să solicitați predarea acestora unui alt responsabil;

conform art. 7 alin. 3 RGPD, să retrageți de la noi acordul Dvs. odată exprimat. Aceasta are ca urmare faptul, că noi nu mai putem, în viitor, să continuăm prelucrarea datelor, ceea ce avea acest acord ca temei, și conform art. 77 RGPD să Vă adresați unei autorități de control. De regulă, puteți să Vă adresați pentru aceasta autorității de control al localității unde vă aflați de regulă, sau al locului Dvs. de muncă, sau al localității sediului nostru central pentru a depune o opunere la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal conform art. 21 RGPD, în măsura în care există motive care rezultă din situația Dvs. specială sau care se orientează contra depunerii directe. În cazul din urmă aveți un drept general de opunere, care este observat de noi fără stabilirea unei situații speciale. Aveți posibilitatea să Vă transmiteți opunerea biroului nostru prin telefon, e-mail, fax sau la adresa poștală prezentată la începutul acestei declarații de protecția datelor, fără formalități.

9. Securitatea datelor

Pentru asigurarea siguranței datelor, transmiterea conținuturilor site-ului nostru web se efectuează în mod criptat, urmând procedura SSL, conform nivelului actual al tehnologiei. Pentru asigurarea datelor, se iau măsuri adecvate conform nivelului actual al tehnologiei, de către noi și de către furnizorii de servicii însărcinați, cu care s-au încheiat acorduri contractuale corespunzătoare, în special pentru limitarea accesului la date, pentru protecția împotriva modificărilor și a pierderii, și pentru o confidențialitate conformă cu nivelul actual al tehnologiei.

10. Starea și actualizarea acestei Declarații privind protecția datelor

Această Declarație privind protecția datelor se află în starea din 25.05.2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza Declarația privind protecția datelor în timp util pentru a îmbunătăți și/sau actualiza protecția datelor.