Informații juridice

Conţinutul acestui site

Conţinutul acestui site este creat cu mare grijă. Furnizorul nu oferă nici o garanţie privind acurateţea, integralitatea şi actualitatea conţinutului. Utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. Contribuţiile specificate exprimă opiniile autorilor respectivi şi nu neapărat cele ale furnizorului.

Disponibilitatea Site-ului

Furnizorul va încerca să furnizeze serviciul fără întrerupere. Dar chiar şi cu toate măsurile de precauţie, perioada de inactivitate nu poate fi exclusă. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe serviciul în orice moment.

Link-uri externe

Acest site contine link-uri către alte website-uri ("link-uri externe"”legături externe”). Aceste site-uri sunt responsabilitatea operatorului. La prima conectare a link-urilor externe furnizorul a verificat conţinutul acestora, pentru a putea stabili dacă există vre-o  încălcare legală. La acea vreme, nu s-au găsit încălcări. Furnizorul nu are nicio influenţă asupra prezentării actuale şi viitoare cât nici asupra conţinutul acestor pagini. Includerea de link-uri externe nu implică faptul că furnizorul se identifică cu conţinutul aflat în spatele referinţei sau a link-ului, considerându-se ca fiind al său. Monitorizarea constantă, de către furnizor, a acestor link-uri externe nu este necesară fără existenţa unor dovezi concrete de încălcare. Acele link-uri externe care se cunosc a fi contravenţii, încălcări legale, vor fi sterse imediat.

Reclame

Fiecare autor în parte este responsabil pentru conţinutul anunţului, reclamei sale , precum şi pentru conţinutul  site-ului publicat. Prezentarea reclamei nu constituie acceptarea furnizorului.

Lipsa relaţiei contractuale

Prin utilizarea site-ului nu se creează nicio relaţie contractuală între utilizator şi furnizor. În acest sens, nu există pretenţii contractuale sau cvasi-contractuale împotriva furnizorului.

Dreptul de autor

Informaţiile publicate pe acest site fac obiectul dreptului de autor german. Fiecare utilizare nepermisă de către legea dreptului de autor german, necesită acordul scris în prealabil al furnizorului sau a proprietarilor respectivi. Acest lucru este valabil în special pentru adăugarea, adaptarea, traducerea, stocarea, procesarea şi reproducere conţinutului în bazele de date sau în alte mijloace electronice şi sisteme. Conţinutul şi drepturile părţilor terţe sunt marcate ca atare. Reproducerea neautorizată sau distribuirea conţinuturilor parţiale sau a unor pagini complete este interzisă şi se pedepseşte. Se permite doar producţia de copii şi descărcări pentru uz personal, privat şi non-comercial. Link-uri către site-ul furnizorului sunt întotdeauna binevenite şi nu necesită consimţământul furnizorului. Prezentarea acestui site în cadre străine se permite doar cu acordul nostru.

Încălcarea dreptului de proprietate/Avertisment

În cazul în care aveţi impresia, că prin site-ul nostru s-au încălcat unele dintre drepturile dvs., vă rugăm să ne anunţaţi neapărat prin e-mail. Vom lua imediat măsuri adecvate pentru a preveni încălcarea drepturilor dvs. şi până la clarificarea definitivă a problemei, vom înlătura neîntârziat elementul care a produs încălcarea respectivă. Vă rugăm să reţineţi:  angajamentul de lungă durată de a apela la un avocat pentru avertizarea cu obligaţie de plată a titularului UnionRight sau doar pentru solicitarea eliminării elementului care face obiectul litigiul, nu reprezintă intenţia reală sau cea presupusă a acestuia. Prin urmare, eventualele costuri rezultate nu pot fi restituite fără solicitare prealabilă, nici la nivel de conducere.

Legea aplicabilă

Se aplică exclusiv legile aplicabile în Elveția.

Valabilitatea juridică a acestei excluderi de preluare a responsabilităţii

Excluderea de preluare a responsabilităţii este parte a ofertei paginii de internet a UnionRight. În cazul în care există termeni sau formulări parţiale sau integrale, care contravin sau nu exprimă în totalitate situaţia juridică existentă,  celelalte părţi ale documentului, vor rămâne neatinse şi valabile.