Termeni şi condiţii generale de utilizare ale serviciului UnionRight

1. Aplicabilitate

Aceşti termeni şi condiţii generale se aplică tuturor serviciilor UnionRight. Toate serviciile oferite prin relaţia comercială între client şi UnionRight se vor efectua în concordanţă cu prevederile stipulate în prezentul document sau, dacă este cazul, cu acceptarea expresă a UnionRight. 

Aplicabilitatea unor termeni şi condiţii contradictorii sau diferite este exclusă, chiar dacă acestea nu sunt contrazise în mod expres sau dacă serviciile sunt furnizate fără a obiecta în mod explicit.

Pentru clienții neînregistraţi, se aplică condițiile în vigoare la momentul utilizării serviciilor/efectuării tranzacţiei. Pentru clienții înregistrați, termenii aplicabili sunt cei prevăzuţi în versiunea curentă la momentul înregistrării.

UnionRight îşi rezervă, în conformitate cu următoarele dispoziții, dreptul de a modifica aceşti termeni şi condiţii generale, cu condiția ca aceste modificări să fie rezonabile în ceea ce priveşte interesele clientului; acest lucru este în special valabil în cazul în care schimbarea care se realizează  nu presupune dezavantaje juridice și/sau economice semnificative pentru client, de exemplu, modificări în procesul de înregistrare sau modificări ale informațiilor de contact. Mai mult decât atât, clienții vor fi informați într-un interval de timp rezonabil, cu cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare a unei eventuale modificări a acestor condiții. Informațiile sunt furnizate persoanei desemnate prin adresa de e-mail a clientului.

În cazul unui litigiu, medierea nu se va realiza prin intermediul unui centru de protecție a consumatorului.

2. Accesul la UnionRight

După înregistrare, clientul poate utiliza portalul online UnionRight, poate realiza cereri și operațiuni și poate plasa cereri la UnionRight. Acest lucru se face în contul de client al UnionRight. Stocarea tuturor comenzilor este reglementată de prevederile Legii federale germane de protecție a datelor (BDSG). Toate datele sunt stocate pentru perioada prevăzută de lege și sunt șterse automat în al 11-lea an după înregistrare. Clientul poate șterge din proprie inițiativă comenzile create în orice moment, perioadele automate de ștergere pot fi suspendate la cererea expresă a clientului.

Accesul clientului la portalul online este protejat prin intermediul unei parole. Clientul este obligat să păstreze datele sale de acces și parola secrete pentru a proteja contul împotriva utilizării abuzive de către terți. Angajații UnionRight nu sunt obligaţi să verifice telefonic sau în scris sau prin alte mijloace autenticitatea datelor utilizatorului. Clientul este obligat să informeze imediat UnionRight dacă a avut loc utilizarea necorespunzătoare a datelor sale, dacă acestea sunt cunoscute de către terți sau dacă există orice suspiciune de această natură. În cazul în care datele de acces ale clientului la portalul online sunt compromise, clientul este răspunzător pentru prejudiciul rezultat. De altfel, UnionRight îşi rezervă dreptul de a bloca temporar sau permanent accesul la portalul online în cazul în care a avut loc o utilizare de natură abuzivă.

3. Serviciile UnionRight

UnionRight oferă o revizuire a compensației, efectuată pe internet, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Nu există nicio aplicație online pe platformă. Clientul își poate colecta datele și poate calcula o posibilă compensare. Serviciul include, de asemenea, opțiunea online oferită de UnionRight, de a revizui cererile de despăgubire și a le pune în aplicare.

Aceste demersuri includ, printre altele, colectarea dovezilor de ocupare a locului de muncă, completarea datelor cu privire la relația salarială, documente de înregistrare, decizii de impunere, etc. Documentele sunt apoi trimise mai departe către consultanți fiscali și avocați angajaţi de UnionRight în Germania. Nu are loc instalarea nici unui program software pe calculatorul clientului.

UnionRight utilizează adresa dumneavoastră de email, indiferent de furnizarea sau nu a serviciilor, exclusiv în scopuri promoționale pentru trimiterea de reclame pentru propriile produse sau alte servicii similare. Dacă nu sunteți de acord, puteţi refuza acest lucru în orice moment. Refuzul se poate exprima prin orice mijloc de comunicare, nu numai prin email, însă el trebuie să fie expres. Nu se vor factura alte costuri suplimentare, cu excepţia tarifelor normale specifice mijlocului de comunicare. Datele de contact pentru a comunica refuzul dumneavoastră se găsesc în partea de jos a site-ului. Adresa dumneavoastră de email va fi apoi eliminată din lista de distribuție.

4. Obligaţiile clientului

Clientul este obligat, în cazul examinării de către o comisie a UnionRight, să furnizeze informații corecte despre situația sa.

Clientul trebuie să furnizeze documentele necesare pentru comenzi cât mai repede posibil pentru a permite procesarea în timp util a comenzii. Clientul este de acord să ofere asistență rezonabilă companiei UnionRight în ceea ce privește executarea creanței vândute către UnionRight. În acest sens, clientul este obligat, în special, să informeze, în conformitate cu cunoștințele sale despre faptele care stau la baza reclamației, și să prezinte adevărul complet. În plus, clientul este obligat să furnizeze companiei UnionRight documentele relevante pentru executarea creanței contractuale și, în cazul executării legale a revendicării, să restituie contractul de cesiune în forma sa originală (prin poștă) și să fie disponibil ca martor la momentul plății indemnizației de cheltuieli legale.

Clientul are obligaţia de a comunica informațiile solicitate de UnionRight până la termenul limită stabilit, indiferent de termenele reglementate legal. UnionRight îşi rezervă dreptul de a continua procedura cu documentele existente în cazul în care acest fapt nu duce la costuri suplimentare pentru client, iar firma nu își asumă nici o responsabilitate pentru o eventuală pierdere a creanțelor individuale.

Documentele solicitate trebuie să fie semnate personal de către client.

În cazul în care UnionRight nu are succes în ceea ce privește reclamația pe care a preluat-o, Clientul nu va trebui să ramburseze compensația deja primită. Cu toate acestea, aceasta nu se aplică în cazul creanțelor care nu sunt executorii din cauza informațiilor incomplete sau incorecte furnizate de client, de exemplu, deoarece clientul și-a atribuit deja cererea unei alte persoane sau unui alt furnizor sau l-au instruit să-și execute pretențiile. De asemenea, acest lucru nu se aplică în cazul în care creanța nu ar putea apărea deloc, deoarece creanța a fost deja stinsă prin plata către client înainte sau în timpul procesului de alocare. În acest caz, UnionRight poate retrage și rambursa plata în rate în schimbul restituirii creanței. Dreptul privind eventualele daune în plus nu este afectată. În această privință, UnionRight își rezervă, de asemenea, dreptul de a solicita despăgubiri ulterioare rezultate dintr-o revendicare, totală sau parțială, sau retrasă din lipsă de perspective suficiente de reușită. În orice caz, clientul va fi lipsit de posibilitatea de a dovedi că UnionRight a suferit un prejudiciu minor sau nu.

5. Încheierea contractului

Clientul trimite o ofertă legală către UnionRight prin intermediul butonului "Plasează comandă". El este obligat la 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii să adauge și documentele aferente. Dreptul a clientului de a anula comanda nu este afectat.

Apoi, clientul primește după preluarea comenzii, o confirmare a comenzii prin e-mail, care este trimisă către contul său de utilizator. Acest e-mail este generat automat.

Imediat ce UnionRight a confirmat cererea, UnionRight garantează plata compensației, minus comisionul convenit, în termen de 30 de zile.

6. Dreptul de revocare

Aveți dreptul, în intervalul de patrusprezece zile, să revocați acest contract, fără indicarea motivelor. Perioada de timp în care puteți revoca e de patrusprezece zile, începând de la ziua în care aţi efectuat solicitarea. Pentru a face uz de dreptul dumneavoastră de revocare, trebuie să ne informaţi pe noi, UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH, Karlstr. 41, D-88045 Friedrichshafen, support.ro@unionright.com, Telefon:00800 31 999 666, Fax: +49 (0) 7541 500 743 prin intermediul unei declarații clare (de ex. scrisoare trimisă prin poștă, telefax sau e-mail) despre decizia dumneavoastră de a revoca acest contract. Pentru aceasta puteți utiliza modelul de formular de revocare anexat, dar nu este însă obligatoriu să îl folosiți pe acesta. Pentru respectarea termenului de revocare e suficient să expediați comunicarea privitoare la exercitarea dreptului de revocare, înainte de scurgerea perioadei în care aveți drept de revocare.

7. Limitarea răspunderii

Răspunderea legală privind eventuale erori este aplicabilă.

8. Preţuri, plăţi, compensări şi dreptul de retenție

Toate prețurile facturate de UnionRight sunt prețurile brute, inclusiv TVA, dacă este cazul. Taxa se calculează pe baza compensației plătită clientului.

După executarea contractului de către UnionRight, clientul va primi automat o factură de la UnionRight prin email. Aceasta se va regăsi, de asemenea și în profilul de utilizator al clienților înregistrați.

Contractele cu facturare directă se datorează plății imediate, cu excepția cazului în care se stabilește altfel și se plătesc fără deducere. Clientul este informat de faptul că factura poate fi dedusă chiar din suma obținută, astfel efectuându-se o plată rapidă a compensației!

Plata se realizează prin metoda de plată aleasă de către client. Plata se face prin transfer bancar în contul specificat în profilul online al UnionRight.

Clientul nu are dreptul de a emite pretenții de plăţi de la UnionRight, cu excepția cazului în care pretențiile clientului sunt dovedite în instanţă sau sunt incontestabile. Cu toate acestea, clientul are dreptul de a disputa realizarea plăţii către UnionRight în cazul în care pretinde că performanțele firmei au fost slabe sau se încadrează în răspunderea legală privitoare la erori prevăzută în contract.

Clientul poate exercita un drept de retenție împotriva UnionRight doar dacă motivarea se bazează pe aceleași servicii care rezultă din contract.

9. Răspunderea legală

În măsura în care UnionRight calculează o compensație preconizată a clientului în calculul online, acesta este un calcul fără caracter obligatoriu. UnionRight va utiliza datele furnizate de client pentru a determina compensația, cu cea mai mare atenție, pe baza compensației aplicabile și a instrucțiunilor de calcul conținute în aceasta. Compania UnionRight nu este răspunzătoare pentru denaturarea datelor de către client. Calculele făcute de UnionRight pot fi diferite de compensația efectivă, deoarece pot exista posibile reduceri ale creanței datorate reglementărilor legale.

UnionRight se străduiește să asigure acces la produsele sale online permanent (365 de zile / an, 24 h / zi). Disponibilitatea permanentă nu este însă garantată în mod explicit. Accesul se poate întrerupe temporar sau limita, din motive tehnice, precum întreținerea necesară a portalului și efectuarea lucrărilor de reparații. UnionRight nu își asumă nici o responsabilitate pentru conexiunea la Internet a clientului.

Firma UnionRight este răspunzătoare faţă de client în toate cazurile de răspundere contractuală și necontractuale pentru neglijență gravă, în conformitate cu prevederile legale pentru daune sau rambursare a cheltuielilor.

Răspunderea UnionRight din cauza întârzierii în furnizarea de servicii reprezintă - cu excepția intenției sau a neglijenței -  un prag de 25% discount din  preţul contractului stabilit (inclusiv TVA).

În alte situaţii, UnionRight va fi răspunzătoare – cu excepţia prevederilor din paragraful următor - numai pentru încălcarea unei obligații contractuale a cărei îndeplinire este necesară pentru executarea corespunzătoare a contractului și prejudiciul este evident. În toate celelalte cazuri, răspunderea UnionRight este exclusă, după cum prevede paragraful următor.

Răspunderea UnionRight pentru garantarea serviciilor oferite, precum şi pentru daune rezultate sau vreun prejudiciu adus vieții, integrității corporale sau a sănătății, rămâne neafectată, în conformitate cu legea, având în vedere condiţiile și excluderile menţionate anterior.

10. Drepturi de autor

UnionRight deţine drepturile legale asupra tuturor imaginilor, filmelor și textelor ce fac parte a serviciului online (www.unionright.com). Utilizarea acestor imagini, filme și texte nu este permisă fără acordul expres al UnionRight.

11. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Contractul dintre UnionRight și client se supune dispozițiilor legale din dreptul internațional privat din legea Republicii Federale Germania, excluzând Convenția ONU privind vânzarea internațională a mărfurilor.

În cazul în care clientul este un comerciant conform Codului Comercial Elveţian (HGB) sau o entitate juridică de drept public sau un fond din sectorul public, instanțele de la locul de desfășurare a activității UnionRight în Tettnang, sunt răspunzătoare pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu această relație contractuală. În toate celelalte cazuri, UnionRight sau clientul pot demara proceduri legale în fața oricărei instanțe competente, potrivit legii.


Actualizat: iunie 2018

UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH

D-88045 Friedrichshafen