Uçagınız yine mi geç kaldı?

Bu durumu biliyor musunuz? Siz Havalanına zamanın da geliyor sunuz,check-in yapıp bagajınizı veriyorsunuz, güvenlik kontrolünden geciyorsunuz ve bir duyuru gelip uçağınızın geç kalkıcağını ya da hiç kalkmayacağını duyuyorsunuz.

Uçagınız 3 saatten fazla geçik­­mişse eğer Tazminat hak­­kı­na sahipsiniz!

Uçagınız gec kaldıgı icin Tazminat hakkına sahipsiniz. EU 2004 düzenlemesine göre her uçuş sahibinin üç saatlık bir gecikme durumunda Tazminat hakkına sahiptir.

600 Euro' ya* ka­dar Taz­mi­nat ala­bi­lir­siniz!

Uçuşunuzun uzaklık mesafesine göre Tazminat hakkınız 600€ `ya kadar cıkmaktadır.

Geriye dönuk 3 yıla kadar

UnionRight 3 yıla kadar geriye dönük olarak tazminat talebinde bu­lun­abilir. Bu nedenle geçmis ucuslara ait biletlerin bu­lun­durul­ması ve bize ula­ştırıl­ması gerek­lidir. Gerisini biz halle­deriz.

UnionRight yolcu hakları ortağınız

UnionRight ile Tazminatınızı almak artık daha kolay. Uçuş bilgilerinizi bize vermeniz dahilinde Tazminat hakkınızı alabiliriz.

Şimdi tazminatınızı alabilirsiniz!

Online Tazminat makinemiz, birkaç tıklama ile tazminat tutarınızı hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Dilediğiniz zaman verilerinizi hiçbir zorunluluk olmadan UnionRight'a da iletebilirsiniz.

Uçuş gecikmesinde
tazminat

Uçuş ücretinizi EU düzenlemesine göre geri almak

2004 düzenlemesine göre bütün EU Ülkelerinde uçuş sahibinin Tazminatını alması mümkündür.

Gitmek istediğiniz bölgeye üç saat´ten uzun bir sürede variş yaparsanız Tazminat hakkına sahip oluyorsunuz.

Eğer Tazminat hakkınız olan parayı hızlı bir şekilde almak istiyorsanız bize gelmenizi öneriyoruz,çünkü sade bir vatandaş olarak Tazminatınızı almak daha güç olucaktır. Size önerimiz bize gelmeniz.

Tazminat
UnionRight ile
Hizmetlerimiz:

Tazminat hakkınıza nasıl sahıp olabilir siniz?

Tazmin­atınızı ala­bilmek için üç saatlık bir geçikme durum­unda başvuru yapa­bilir­siniz ama Uçağa bindiğ­iniz veya indiğiniz bölgenin Avrupa bölgesi sınırları içeri­sinde bulun­ması gerek­iyor. Ya da Uçak Firma­sının bulun­duğu böl­genin Avrupa sınırları dahilinde olması yeter­lidir.

Üç saatten fazla sürede Uçak geçikmesi:

Gitmek iste­diğiniz bölgeye üç saat´ten uzun bir sürede variş yapar­sanız Taz­mi­nat hak­kına sahip olu­yor­sunuz.

Uçağınız hiç uçmuyorsa:

Eğer Uçak Firma­sı size 14 gün önces­inden haber verme­mişse Tazmi­nat hak­kına sahip olu­yor­sunuz.

Uçuşunuz var ama Uçagınız dolu:

Bilet­inizi aldınız, uçuş için her işlemi ger­çek­lestir­di­niz, fakat uçak´ taki kiçi sayısı fazla oldu­ğun­dan dolayı siz uçami­yor­sanız Taz­mi­nat hak­kına sahip olu­yor­sunuz.

Uçak ´ta Bağlantı gecikmesi:

Transit yolçu uçuşu sahi­bisi­niz, fakat uçu­şunuz Uçak Firma­sının hata­sın­dan geçik­mişse zama­nında uçu­şu­nuzu ger­cek­leştir­emedi­giniz­den dolayı, Tran­sit uçu­şun­uzu kaçır­dınız. Hedefe üç saatten uzun bir sürede ger­çek­leştiril­mişse, Taz­minat hak­kı­niza sahip olu­yor­sunuz.

Tazminat hakkınız nekadardır?

Tazminat hakkınız EU düzenlemesine göre sabittir:

1.500 km kadar

250,00 € *

1.500 - 3.500 km

400,00 € *

3.500 km üstü

600,00 € *

*eksi Komisyonumuz

Geriye dönuk 3 yıla kadar

UnionRight 3 yıla kadar geriye dönük olarak tazminat tale­binde bulu­nabilir. Bu nedenle geçmis ucu­slara ait biletlerin bulun­durul­ması ve bize ulaş­tırıl­ması gerek­lidir. Geri­sini biz halle­deriz.

Tazminatınızı nasıl alabilirsiniz?

1

Uçuş bilgilerinizi bize iletin

2

Sizin için bu Davayı kazanırız

3

En iyi ihtimale 600€ geri alma Hakkinıza sahip olabilirsniz (Komisyon hariç)

4

Eğerki davayı kazanamazsak bize üçret vermemelisiniz

Nekadar geri Ödeme alabilirim?

Uçuş geçikmelerinin Hakkında:

aşağa yukarı 6.600 Uçak

Yıl 2017´de üç saaten vazla bir geçikme görülmüşdür.

410 Milion €

her sene bu Tazminat alınmamısdır.

aşağa yukarı 85%

Yolçu Tazminat hakkına sahip olduğunu bilmemekdedir.

sadece 5%

yolcu kendi hakklarını savunmakdadır.